Allt om flytande organiska gödselmedel

Flytande organiskt gödselmedel

Organiska gödningsmedel, i synnerhet kväve sorten har blivit populärt bland trädgårdsodlare och trädgårdsmästare. De har tydliga fördelar jämfört med konstgödsel, som erbjuder ett säkrare sätt att berika din trädgårdsjord.

Icke-ekologiska eller kemiska gödningsmedel tenderar att ha biverkningar som höja surheten i jorden. Detta orsakar skador med långvarig användning.

Organiska gödselmedel kan upprätthålla en lämplig pH-värdet i jorden och katalysera naturlig mikrobiell åtgärder som gör jorden mest fertila. De finns som detaljhandeln pulver, pellets och flytande form.

Flytande organiska gödselmedel används vanligen för att tillföra kväve, kalium och fosfor till jorden. Flytande gödselmedel är särskilt användbara för sandjordar, eftersom de tenderar att binda med sandpartiklarna. Detta höjer vattenhållande förmåga i marken, vilket gör det bördiga och mer praktiskt.

Flytande gödselmedel används på två sätt

Genom direkt sprutning av flytande organiska gödselmedel, är de näringsämnen som absorberas mycket snabbare, genom stammen och löven. Direkt applicering på jorden, även kallad Tea Application, är en mer omständlig metod, som ger rimliga men mindre effektivitet. Det finns en chans att näringsämnen som kväve inte kan vara helt absorberas från marken på detta sätt.

Gemensamma flytande organiska gödningsmedel framställs från