aquaponics: hålla ett kontinuerligt flöde

Underhåll av din hydroponiska utrustning

Kvantitet och typ av fisk

I någon aquaponics systemet, att hålla ett kontinuerligt flöde är av största vikt. Aquaponic system kan växa ganska komplicerade, och som sådan finns det ett antal faktorer att ha i beaktande.

Hyrdoponic utrustning är väl lämpad för aquaponics, men man måste vidta försiktighetsåtgärder. Se till att vattnet är korrekt flödar från din tank till dina växtodling sängar, och tillbaka till tanken. Inte bara kommer dåligt strömmande vatten lämnar dig med törstiga växter, kommer det att förhindra växterna från att absorbera ammoniaken fiskprodukter, potentiellt skapa en hälsorisk för fisken.

Kontrollera regelbundet att ingen slang hindras och din vattencirkulation är kontinuerlig. Avblockera eller ersätta en igensatt rör omedelbart.

Viss mängd fisk anpassa till en eko-systemet lättare. Om du utöka din repertoar till mer än bara standard Tilapia, måste du ta hänsyn till de olika kost och utsöndrings mönster av olika arter, och hur detta kommer att påverka flödet av din omgivning. Öka din antal fiskar oavsett art kommer att komplicera flödesarrangemang, och bör göras med stor försiktighet och uppmärksamhet.

Att hålla ett kontinuerligt flöde kan ta lite trial and error, men med rätt vård, kommer flödes vara igång på nolltid.