azalea sjukdomar förklaras

rotröta

Blad och blomma Gall

kronblad Blight

mjöldagg

Azaleas är vackra blommor som är lätta att plantera och underhålla, och de blommar i många olika färger. Läs vidare för att lära sig om orsaker, effekter och behandlingar av några sjukdomar som drabbar azaleor.

Rotröta är en allvarlig, men vanlig sjukdom som orsakas av fukt i marken. Sjukdomen förekommer i dåligt dränerad och lera tunga jordar.

Förhindra rotröta genom att plantera azalea i jord med god dränering. Du måste också undvika över vattning eller placera anläggningen alltför djupt i marken. plantera aldrig nya azaleor i fläckar där rotröta har inträffat.

Detta är en svampinfektion som oftast ses i fuktiga odlingsförhållanden. Denna infektion orsakar abnorma utväxter kallas galls som visas på blad och blommor. Under inledningsskedet, utväxter är grön och mjuk. Då infektionen fortsätter, de galls blir vita i färg och spridas till andra växter.

Kontroll blad och blomma galla genom att plocka ut svamp utväxter innan de blir vita.

Petal Blight är en sjukdom som orsakas av Ovulinia Azalea svampen. Kronblad första uppvisar små slemmiga fläckar som ökar i storlek och så småningom leda till kronbladen att sloka.

Denna sjukdom kan kontrolleras genom sprutning fungicid i den initiala blomning steget och ansöka om ett nytt med jämna mellanrum. Karantän de smittade anläggningar för bästa resultat.

Mjöldagg orsakas av svampen Erysiphe azaleae. Som namnet antyder, ser sjukdomen som en finkornig vit tillväxt på båda sidor av bladen. Det är vanligare i skuggade och fuktiga förhållanden.

Kontroll mjöldagg genom att plocka ut och förstöra infekterade blad och spraya den med en lämplig fungicid.