bandsåg bladradie guide

Bredd Blade Bestämmer radie Circle

Vid skärning cirklar med en bandsåg, är det viktigt att välja rätt bladbredd. Ju mindre bladbredd, desto mindre radie eller snävare krets kommer du att kunna skära ut. Bredden av ett blad mäts från spetsarna av tänderna till den bakre kanten av bladet. Detta kommer att hjälpa dig om bladbredd inte är tydligt märkt.

Bredd Blade Bestämmer radie Circle

Om knivbredden är 1/8-tums, då den minsta radie kommer att kunna skära är 3/16 tum.

Om knivbredden är 3/16 tum, då den minsta radie kommer att kunna skära är 5/16 tum.

Om knivbredden är ¼ tum, då den minsta radie kommer att kunna skära är 5/8 tum.

Om knivbredden är 3/8-tums, då den minsta radie kommer att kunna skära är en ½-tum.

Om knivbredden är ½-tum, då den minsta radie kommer att kunna skära är 2 ½-tum.

Om knivbredden är ¾-tum, då den minsta radie kommer att kunna skära är 5 ½-tum.

Om knivbredden är en tum, sedan den minsta radie kommer att kunna skära är 7-tum.