förmåner till rock och slaggull isolering

förnybar resurs

Mycket effektiv isolering

Resistent mot brand

lJUD~~POS=TRUNC

Oorganisk

Slagg isolering produceras från järnmalm avfall från industriell användning, medan stenullsisolering är gjord av stenar. Dessa system var vanliga år sedan, försvunnit från popularitet på 60-talet och 70-talet, men har gjort en comeback på senare år. Slagg ull isolering används mer än bergarten. Läs vidare för att lära sig några av fördelarna med att använda sten och slagg ull isolering.

Rock och slaggull isolering båda tillverkade av avfall som skapas av industriella ändamål. Detta avfall normalt skulle ha avvecklas i en deponi. Rock och slaggull isoleringen består av 75 procent avfall.

Rock och slaggull isolering är mycket effektiva på att spara energi till ett belopp av 400 biljoner BTU årligen. Den energi som sparas genom sten och slagg ull isolering är 12 gånger mer än vad som krävs för att skapa den.

Rock och slaggull isolering tål temperaturer över 2.000 grader Fahrenheit. Detta gör denna isolering användbar i andra tillämpningar.

Det material som används för att göra isoleringen är fibröst och tät som absorberar ljud.

På grund av sten och slagg isolering är oorganiskt det motstår mögel och skadedjur.