tegel rengöring guide

Rött tegel- texturerat

Denna kategori inkluderar alla texturerad röd öppning i kroppen tegel.

Tegelsten i denna kategori kan rengöras av skopan och borste metod, högt vattentryck metod, eller genom sandblästring.

Rött tegel- Heavy Sand Finish

Denna kategori inkluderar alla röda öppning i kroppen tegel med olika tillämpade tung sand yta ansikten.

Tegelsten i denna kategori kan bäst rengöras av skopan och borste metod med vanligt vatten och skurborste, eller med lätt appliceras högtrycksvattensystem, med vanligt vatten används, är Sandblast rengöring rekommenderas inte. Om murbruk fläckar är överdrivna, kan krävas användning av rengöringsmedel.

Vit, Buff, Gray & choklad Brick

I denna kategori ingår alla strukturerad och sand yta tegel med öppning i kroppen än naturlig röd färg.

Tegelsten i denna kategori kan rengöras av skopan och borste metod, eller genom att lätt appliceras högtrycks vattensystem. Sandblästra rengöring rekommenderas också utom i de fall där tung sand finish inblandade. I de två våta rengöringssystem, kan ingen saltsyra eller föreningar som innehåller saltsyra användas. Endast vanligt vatten och rengöringsmedel, eller Sure Klean Vanatrol, Diedrich 202V Vana-Stop eller lika kan användas.